VY_32_INOVACE_181-200_TÉMA 
 • Autor: Mgr. Andrea Dejmková, Mgr. Gabriela Koběrská
 • Název: Psychologie a sociologie
VY_32_INOVACE_201-220_TÉMA 
 • Autor: Mgr. Andrea Dejmková, Mgr. Gabriela Koběrská
 • Název: Právo a stát


VY_32_INOVACE_181-200_TÉMA 

Autor: Mgr. Andrea Dejmková, Mgr. Gabriela Koběrská

Název: Psychologie a sociologie

Mgr. Andrea Dejmková

 • Psychologie jako věda
 • Metody psychologie
 • Psychologické disciplíny
 • Determinanty lidského vývoje
 • Etapy lidského života
 • Socializace a její instituce
 • Temperamentové vlastnosti osobnosti
 • Charakterové vlastnosti osobnosti
 • Schopnosti člověka
Mgr. Gabriela Koběrská
 • Efektivní způsob učení
 • Komunikace mezi lidmi a její druhy
 • Asertivní jednání, naslouchání a empatie
 • Sociální percepce a chyby v ní
 • Sociologie jako věda
 • Sociální skupiny
 • Sociální pozice a role
 • Rodina, její funkce a druhy
 • Multikulturní soužití, nesnášenlivost a intolerance
 • Sociálně patologické jevy
 • Masová média a jejich vliv

VY_32_INOVACE_201-220_TÉMA 

Autor: Mgr. Andrea Dejmková, Mgr. Gabriela Koběrská

Název: Právo a stát

Mgr. Andrea Dejmková

 • Pojem právo, vznik a jeho význam ve společnosti
 • Právní předpisy  A
 • Právní řád  A
 • Právní a neprávní normy A
 • Právní vztahy  A
 • Fyzické a právnické osoby  A
 • Základní právní odvětví  A
 • Manželství   A
 • Náhradní rodinná péče  A
 • Pracovní poměr  A
Mgr. Gabriela Koběrská
 • Trestný čin a přestupek, druhy trestů
 • Trestní řízení
 • Uspořádání státu a základní formy vlády
 • Základní zásady moderní demokracie, formy přímé a nepřímé demokracie
 • Ústava ČR, její význam a funkce
 • Rozdělení státní moci, hlavní subjekty, pravomoci
 • České státní symboly
 • Listina základních práv a svobod
 • Základní politické ideologie
 • Volby a volební systémy