VY_32_INOVACE_241-260_TÉMA 
 • Autor: Ing. Rudolf Grygarčík
 • Název: Účetnicví a daňová evidence

VY_32_INOVACE_241-260_TÉMA 

Autor: Ing. Rudolf Grygarčík

Název: Účetnictví a daňová evidence

 • Právní charakter účetnictví, základní pojmy
 • Doklady a evidence
 • Rozvaha a zdroje krytí, rozdělení účtů
 • Dlouhodobý majetek
 • Odpisy dlouhodobého majetku
 • Dlouhodobý drobný majetek
 • Zásoby a  jejich rozdělení
 • Vyskladnění zásob
 • Finanční účty
 • Odběratelsko - dodavatelské vztahy
 • Zaměstnanec ve firmě
 • Daň z přidané hodnoty
 • Zálohové platby
 • Obchodní společnosti
 • Rezervy a fondy
 • Rozdělení nákladů
 • Rozdělení výnosů
 • Hospodářský výsledek
 • Daň z příjmu
 • Daňová evidence