VY_32_INOVACE_301-320_TÉMA 
 • Autor: Mgr. Lenka Dohnalová, Mgr. Lenka Motyková, Mgr. Jana Stříbná
 • Název: Biologie pro farmáře a zahradníky
VY_32_INOVACE_321-340_TÉMA 
 • Autor: Mgr. Lenka Dohnalová, Mgr. Jana Stříbná
 • Název: Biologie chemiků


VY_32_INOVACE_301-320_TÉMA 

Autor: Mgr. Lenka Dohnalová, Mgr. Lenka Motyková, Mgr. Jana Stříbná

Název: Biologie pro farmáře a zahradníky

Lenka Dohnalová

 • Vznik života na Zemi
 • Charakteristika živých soustav
 • Typy buněk
 • Dělení organismů - taxonomie

Lenka Motyková

 • Tkáně
 • Svalová soustava
 • Trávicí soustava
 • Dýchací soustava
 • Vylučovací soustava
 • Oběhová soustava
 • Nervová soustava
 • Smyslová ústrojí
 • Rozmnožovací soustava

Jana Stříbná

 • Člověk a životní prostředí
 • Globální problémy lidstva
 • Přírodní zdroje energie a surovin 1
 • Přírodní zdroje energie a surovin 2
 • Zneškodňování odpadů 1
 • Zneškodňování odpadů 2
 • Třídění odpadů


VY_32_INOVACE_321-340_TÉMA 

Autor: Mgr. Lenka Dohnalová, Mgr. Jana Stříbná

Název: Biologie chemiků

Mgr. Lenka Dohnalová

 • Buňka a chemické složení buňky                          
 • Stavba prokaryotické buňky
 • Stavba eukaryotické buňky
 • Látkový metabolismus
 • Energetický metabolismus
 • Rozmnožování buněk
 • Nebuněčné organismy
 • Prokaryotické organismy
 • Říše rostliny
 • Říše houby
 • Říše chromista
 • Říše prvoci
 • Říše živočichové
 • Vliv prostředí na zdraví člověka
 • Nemoci člověka

Mgr. Jana Stříbná

 • Nukleové kyseliny
 • Základní genetické pojmy
 • Genetický kód
 • Monohybridní křížení
 • Dihybridní křížení