VY_32_INOVACE_361-380_TÉMA 
 • Autor: Mgr. Jana Stříbná
 • Název: Matematika pro farmáře a zahradníky I. ročník
VY_32_INOVACE_381-400_TÉMA 
 • Autor: Mgr. Věra Lišková
 • Název: Matematika pro farmáře a zahradníky II. ročník
VY_32_INOVACE_401-420_TÉMA 
 • Autor: Mgr. Michal Pavela
 • Název: Matematika pro farmáře a zahradníky III. ročník

VY_32_INOVACE_361-380_TÉMA 

Autor: Mgr. Jana Stříbná

Název: Matematika pro farmáře a zahradníky I. ročník

 • přirozená čísla
 • celá čísla
 • desetinná čísla
 • zlomky
 • intervaly
 • procenta
 • trojčlenka
 • úhel a jeho velikost 1
 • úhel a jeho velikost 1
 • početní operace s úhly
 • trojúhelník 1
 • trojúhelník 2
 • rovnoběžník 1
 • rovnoběžník 2
 • lichoběžník 1
 • lichoběžník 2
 • kruh a kružnice 1
 • přímka a kružnice
 • kruh a kružnice 2
 • Pythagorova věta

VY_32_INOVACE_401-420_TÉMA 

Autor: Mgr. Michal Pavela

Název: Matematika pro farmáře a zahradníky III. ročník

 • funkce
 • přímá úměrnost
 • nepřímá úměrnost
 • lineární funkce
 • kvadratická funkce
 • vzájemná poloha bodů, přímek a rovin
 • krychle
 • kvádr
 • hranol
 • válec
 • jehlan
 • kužel
 • koule
 • slovní úlohy  - hranoly
 • slovní úlohy - válec
 • slovní úlohy - jehlan
 • slovní úlohy - kužel
 • statistické pojmy
 • tabulky, diagramy, grafy
 • aritmetický průměr, modus, medián