VY_62_FINANCNI GRAMOTNOST_661-680_TÉMA
 • Autor: Ing. Marie Drösslerová
 • Název: Psychologie peněz a rozpočtová gramotnost
VY_62_FINANCNI GRAMOTNOST_681-700_TÉMA
 • Autor: Ing. Marie Drösslerová
 • Název: Peněžní gramotnost
VY_62_FINANCNI GRAMOTNOST_701-720_TÉMA
 • Autor: Ing. Marie Drösslerová
 • Název: Finanční a právní gramotnost
VY_62_FINANCNI GRAMOTNOST_721-740_TÉMA
 • Autor: Ing. Renata Wagnerová
 • Název: Ekonomika - Finanční trh: Aby peníze pomáhaly


VY_62_FINANCNI GRAMOTNOST_681-700_TÉMA

Autor: Ing. Marie Drösslerová

Název: Peněžní gramotnost

 • Peněžní gramotnost
 • Bankovní sektor
 • Banky - bankovní operace
 • Bankovní služby
 • Vklady  -  spořící účty a termínované vklady
 • Služby - poštovní poukázky a SIPO
 • Úrok a úroková sazba - vklady
 • Vlastní bydlení - hypotéka
 • Pojistný trh
 • Životní pojištění
 • Neživotní pojištění
 • Daně a daňová soustava
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z nemovitosti
 • Daň z převodu nemovitosti, dědická, darovací
 • Daň silniční
 • DPH
 • Spotřební daň
 • Daňová přiznání k DPFO
 • Příklad daňové přiznání

VY_62_FINANCNI GRAMOTNOST_701-720_TÉMA

Autor: Ing. Marie Drösslerová

Název: Finanční a právní gramotnost

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Důchodové pojištění
 • Nemocenské pojištění
 • Pomoc v hmotné nouzi
 • Práce a právo
 • Příjmy a životní úroveň
 • Státní sociální podpora
 • Finanční trh
 • Peněžní trh
 • Kapitálový trh - majetkové cenné papíry
 • Kapitálový trh - úvěrové cenné papíry
 • Spoření a investování
 • Možnosti investování
 • Úvěry - spotřebitelský úvěr
 • Spotřebitelské úvěry - obecné rady
 • Předlužení, prodlení
 • Exekuce
 • Vymáhání práv exekucí
 • Osobní bankrot
 • Registr dlužníků

VY_62_FINANCNI GRAMOTNOST_721-740_TÉMA

Autor: Ing. Renata Wagnerová

Název: Ekonomika - Finanční trh: Aby peníze pomáhaly

 • Peníze I. 
 • Peníze II.
 • ČNB
 • Obchodní banky
 • Krátkodobé úvěry
 • Dlouhodobé úvěry
 • Bankovní služby I.
 • Bankovní služby II.
 • Platební styk I.
 • Hotovostní platební styk
 • CashBack
 • Bezhotovostní platební styk
 • Poštovní poukázka, SIPO
 • Platební karty I.
 • Platební karty II.
 • Bezkontaktní platební karty
 • Přímé bankovnictví I.
 • Přímé bankovnictví II.
 • Rodinný rozpočet I.
 • Rodinný rozpočet II.