VY_62_FINANCNI GRAMOTNOST_661-680_TÉMA

Autor: Ing. Marie Drösslerová

Název: Psychologie peněz a rozpočtová gramotnost

 • Finanční gramotnost
 • Psychologické aspekty finanční gramotnosti
 • Rizikové chování a sociální znevýhodnění
 • Nezaměstnanost - dopady nezaměstnanosti
 • Zákon o zaměstnanosti
 • Zaměstnání a pracovní kázeň
 • Výpočet mzdy
 • Profesní život
 • Čím mohu být
 • Zaměstnání
 • Životopis
 • Informační gramotnost
 • Ochrana zájmů spotřebitele
 • Desatero spotřebitele
 • Triky ve smlouvách
 • Úvěrové financování
 • Osobní finanční plán
 • Rozpočtová gramotnost
 • Finanční plánování
 • Hospodaření domácnosti