KDO MŮŽE SOUTĚŽIT?

Soutěž je připravena pro žáky devátých tříd ZŠ jedno-, dvoj až tříčlenná družstva.

(Soutěžit však mohou i žáci/družstva z jiných ročníků ZŠ.)

JAK BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

Soutěž bude probíhat ve třech týdenních kolech, zadání i řešení se bude realizovat

prostřednictvím počítače připojeného k internetu.

CO SKRÝVAJÍ JEDNOTLIVÁ KOLA?

Každé z týdenních kol Vám předloží deset úloh,

které jednorázově, nejpozději do ukončení týdenního kola, vyřešíte

v počítači připraveném „testu“. E-learningové („počítačové“) prostředí se jmenuje

MOODLE a Vy si již nyní můžete ukázky z dřívějších testů prohlédnout na

moodle.zemedelka-opava.cz

O CO SE SOUTĚŽÍ!

Tři nejúspěšnější družstva získají finanční odměnu (ve „zlatém“, stříbrném“ a „bronzovém“ měšci), a to následující:

1. družstvo: 600 Kč, 2. družstvo: 450 Kč, 3. družstvo: 300 Kč.

JAK SE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?

Napište co nejdříve na adresu: glattha@seznam.cz, do předmětu e-mailu

uveďte: SOUTĚŽ - MATEMATIKA DENNĚ KOLEM NÁS. V textu e-mailu uveďte

kontaktní e-mail na vedoucího družstva (jen kvůli komunikaci  Moodlem),

jména, příjmení a třídy účastníků, název školy. Obdržíte podrobnější

pokyny na všechny kontaktní e-mail-adresy, které uvedete.

1. KOLO: již od 30. 10. 2017.